Alamat Pejabat

Permohonan

Terperinci

Nilai korporat

Di Chalco Aluminium, kami menguruskan perniagaan kami untuk kejayaan jangka panjang dengan cara yang bertanggungjawab dari segi ekonomi, alam sekitar dan sosial. Kami menunjukkan ini melalui mengendalikan perniagaan kami dengan kejujuran dan integriti, menyediakan persekitaran tempat kerja yang selamat yang memupuk maruah dan rasa hormat...

Di Chalco Aluminium, kami menguruskan perniagaan kami untuk kejayaan jangka panjang dengan cara yang bertanggungjawab dari segi ekonomi, alam sekitar dan sosial. Kami menunjukkan ini melalui mengendalikan perniagaan kami dengan kejujuran dan integriti, menyediakan persekitaran tempat kerja yang selamat yang memupuk maruah dan rasa hormat, mewujudkan kesan ekonomi yang positif kepada pihak berkepentingan, menyokong kelestarian alam sekitar dan berusaha untuk membuat perbezaan positif dalam komuniti tempatan kita.

Komitmen Chalco Aluminium dibina berdasarkan nilai-nilai berikut:

Tadbir urus

Kami komited untuk mengosongkan, jujur dan menghormati penglibatan pihak berkepentingan dalam budaya akauntabiliti, tanggungjawab dan tingkah laku beretika. Kami komited untuk mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan di mana sahaja kami beroperasi dan memupuk hubungan positif dengan kerajaan dan agensi kawal selia.

Amalan Perniagaan Yang Adil

Kami komited terhadap amalan perniagaan yang adil dan untuk melayan kakitangan, pelanggan dan pembekal kami dengan maruah dan rasa hormat.

Kesihatan & Keselamatan dan Alam Sekitar

Kami komited untuk melindungi kesihatan dan keselamatan kakitangan kami dan untuk menyokong kelestarian alam sekitar.

Penciptaan Nilai Mampan

Kami berusaha untuk mempunyai kesan ekonomi yang mampan kepada pihak berkepentingan dengan memberikan pulangan yang menarik kepada pemegang saham, mewujudkan peluang untuk kakitangan kami, memupuk inovasi dan peningkatan berterusan dalam produk dan operasi kami dan melibatkan pelanggan kami dalam proses untuk memastikan kami menyampaikan produk berkualiti dan perkhidmatan pelanggan "Terbaik dalam Kelas".

Pembangunan dan Penglibatan Komuniti

Kami terlibat dalam komuniti kami melalui aktiviti sukarelawan pekerja, jangkauan komuniti, pendidikan dan program perkongsian tempatan.

HANTAR SIASATAN: